VKSND huyện, thành phốmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này1
mod_vvisit_counterTháng này1
mod_vvisit_counterTổng cộng432065
Hiện có 8 khách Trực tuyến
"CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam quá trình hình thành và phát triển

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Trên cơ sở Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 20/12/2013 của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao về củng cố, kiện toàn hệ thống thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, năm 2014, Tổ Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam được thành lập gồm 02 công chức do đồng chí Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phụ trách công tác thanh tra. Với nhiệm vụ, quyền hạn giúp Viện trưởng VKSND tỉnh trong việc: Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với VKSND cấp huyện và các Phòng nghiệp vụ thuộc VKSND cấp tỉnh; thanh tra về công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản được Nhà nước cấp; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ và các việc khác khi được Viện trưởng VKSND cấp tỉnh giao; thanh tra việc chấp hành nội vụ đối với công chức và người lao động và giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. Với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Tổ Thanh tra đã triển khai nhiều cuộc thanh tra về nghiệp vụ và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh. Qua đó, đã phát hiện kịp thời những thiếu sót, vi phạm và đề xuất với lãnh đạo Viện những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ, quản lý công chức và người lao động góp phần tích cực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tuy nhiên, Tổ Thanh tra nằm trong Phòng Tổ chức cán bộ, hoạt động kiêm nhiệm nên có nhiều nội dung, chương trình công tác thanh tra chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra, chưa phát huy hết vai trò là đơn vị tham mưu đắc lực cho Viện trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Để củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND cấp tỉnh, ngày 24/02/2017, Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/BCSĐ cho chủ trương thành lập Thanh tra thuộc VKSND cấp tỉnh (tương đương cấp phòng). Ngày 01/01/2018, Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam thành lập đơn vị cấp phòng theo Quyết định số 87/QĐ-VKSTC ngày 15/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sáp nhập Văn phòng tổng hợp và Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP&CNTT) thành Văn phòng tổng hợp - TKTP&CNTT và thành lập Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam, gồm: 01 Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, 01 công chức Thanh tra. Ngày 16/4/2018, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 28/QĐ-VKS ban hành Quy chế hoạt động của Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam, trong đó quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra. Với nhiệm vụ, quyền hạn được kế thừa nhưng nay là đơn vị chuyên trách dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Viện trưởng, Thanh tra đã đi vào hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

Quá trình hoạt động, Thanh tra từng bước đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong công tác tham mưu lãnh đạo Viện về công tác quản lý trong từng giai đoạn. Bên cạnh việc tăng cường số lượng và chất lượng các cuộc thanh tra, Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam còn chú trọng đổi mới trong phương pháp thanh tra, như chủ động rút hồ sơ để nghiên cứu, kiểm tra trước nếu phát hiện có vi phạm thì ban hành quyết định thanh tra. Như vậy đã rút ngắn thời gian thanh tra, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Ngoài ra, để đảm bảo thời gian kiểm tra và thời hạn thanh tra trong khi công chức làm công tác thanh tra của đơn vị còn mỏng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã linh động trong việc áp dụng quy chế biệt phái công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân của VKSND tối cao. Trong kỳ, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định biệt phái 04 Kiểm sát viên trung cấp đang công tác tại một số Phòng nghiệp vụ có khối lượng công việc không nhiều để cùng công chức Thanh tra nghiên cứu hồ sơ và tham gia Đoàn thanh tra. Đồng thời, Thanh tra còn tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị VKSND cấp huyện, Phòng nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh báo cáo cụ thể nội dung các trường hợp án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự, án đình chỉ do bị can không phạm tội, án Tòa tuyên bị cáo không phạm tội và các vụ án không khởi tố vụ án hình sự phát sinh trong tháng về Thanh tra để chủ động nắm tình hình, theo dõi, đánh giá, kịp thời tham mưu Viện trưởng thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất và thanh tra nghiệp vụ; không thụ động chờ chỉ đạo của Viện trưởng mới thực hiện công tác thanh tra.

Trên cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra VKSND tối cao về công tác thanh tra, hằng năm, Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch thanh tra, trong đó chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp và chú trọng chất lượng các cuộc thanh tra nghiệp vụ về hình sự, đồng thời tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện các thiếu sót, vi phạm trong công tác của Viện kiểm sát cấp dưới, các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh và của Cơ quan điều tra; trên cơ sở đó tham mưu Viện trưởng các biện pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác nghiệp vụ. Trong kỳ, Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam đã triển khai tổng số 10 cuộc thanh tra các loại, trong đó thực hiện 08 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong công tác của Viện kiểm sát cấp dưới, Phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam và Cơ quan điều tra cấp huyện, nhất là vi phạm trong công tác nghiệp vụ, như: Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự chưa đảm bảo về căn cứ pháp luật; Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can không đúng pháp luật; áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS chưa chính xác, mức hình phạt do Viện kiểm sát đề nghị và Tòa án xét xử chưa nghiêm khắc, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra; có bị cáo cho hưởng án treo không đúng pháp luật,..

Qua thanh tra đã ban hành 10 kết luận - kiến nghị đối với Viện kiểm sát cấp dưới và các Phòng nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh, 04 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra cấp huyện yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm; trong đó yêu cầu phục hồi để điều tra 03 vụ/01 bị can, phục hồi để truy tố đối với 01 vụ/01 bị can và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự để điều tra đối với 01 vụ/11 bị can, yêu cầu bắt giam 03 đối tượng và đề nghị thay đổi Điều tra viên thụ lý vụ án 01 trường hợp. Các kiến nghị, yêu cầu đều được các đơn vị chấp nhận thực hiện và báo cáo bằng văn bản kết quả về Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam theo quy định. Thanh tra VKSND tỉnh chủ động tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm chung về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm; trong kỳ đã ban hành 05 thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Ngoài ra, Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Nam thường xuyên kiểm tra về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại 18 đơn vị VKSND cấp huyện và các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở VKSND tối cao; thực hiện kiểm tra, nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng qua công tác thanh tra hành chính trong toàn Ngành. Qua đó, trật tự nội vụ của cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích cực; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên toàn Ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; góp phần có hiệu quả vào việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân.

       Ghi nhận những thành tích đạt được, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra ngành Kiểm sát Quảng Nam các năm 2018, 2019 và tặng Giấy khen cho 01 cá nhân Thanh tra đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra ngành Kiểm sát Quảng Nam năm 2019. Ngoài ra, trong đợt thi đua ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị VKSND tối cao tặng Bằng khen cho tập thể và 01 cá nhân Thanh tra trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”./.

Hồng Loan

 

TIN MỚI NHẤT