TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, NHÀ TẠM GIỮ - CÔNG AN HUYỆN ĐẠI LỘC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 27-28/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đại Lộc.

dc vo thi thu cong bo quyet dinh kiem sat

Đ/c Võ Thị Thu công bố Quyết định kiểm sát

Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thị Thu - Phó viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tham gia cùng đoàn còn có ông Võ Đình Vinh - đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Phan Anh Thắng - Thủ trưởng Cơ quan THAHS, Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Đại Lộc báo cáo kết quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Công an huyện Đại Lộc. Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra sổ sách, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, tạm giam, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi người bị tạm giam và phạm nhân về việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án.

doan kiem tra so sach

Đoàn kiểm sát kiểm tra sổ sách

Qua công tác kiểm sát, nhận thấy Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an huyện Đại Lộc đã thực hiện tốt các quy định về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó Đoàn kiểm sát phát hiện còn có một số vi phạm, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam, Thi hành án hình sự. Qua đó, Viện kiểm sát đã ban hành 02 Kết luận, 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan Thi hành án hình sự, Nhà tạm giữ Công an huyện Đại Lộc khắc phục những vi phạm và đã được chấp nhận./.

Nguyễn Thị Thu Sương