VKSND huyện, thành phố

Liên kết Website

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này2
mod_vvisit_counterTháng này2
mod_vvisit_counterTổng cộng17752921
Hiện có 269 khách Trực tuyến
"CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh


Những nội dung trọng tâm tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016

 

>>Bấm vào đây để tải nội dung bản Kế hoạch số 07/KH-VKSTC

Ngày 15/01/2016, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về thực hiện công tác tuyên truyền năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, có 8 nhiệm vụ cần thực hiện như sau:

Một là, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND địa phương và VKS quân sự các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSNDTC về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Hai là, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là: Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, về bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của VKSND và các cơ quan tư pháp; chỉ đạo của Lãnh đạo VKSNDTC về định hướng, chủ trương công tác kiểm sát năm 2016; các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông.

Ba là, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014; thông tin, tuyên truyền phục vụ việc quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai các luật, bộ luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam… nhất là các quy định mới, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, của các chức danh tư pháp trong ngành KSND và các vấn đề liên quan.

Bốn là, thông tin về khoa học nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, trọng tâm là:

- Tuyên truyền thông qua Hội thảo, Tọa đàm, viết bài trao đổi kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị; đi sâu phân tích về trình tự, các tác nghiệp của Kiểm sát viên, những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; kinh nghiệm lựa chọn, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương để nhân rộng các điển hình.

- Trao đổi qua các bài viết nêu các vụ, việc cụ thể, mà quá trình giải quyết vụ, việc đó, hiện còn có những quan điểm khác nhau về nhận thức và áp dụng pháp luật, về phương hướng và các biện pháp để giải quyết đúng đắn vụ việc; các bài viết bình luận các bản án, các quyết định tố tụng, các quy định, văn bản hướng dẫn... để cùng tham khảo, vận dụng.

- Tuyên truyền thông qua việc đăng tải các bài tổng thuật hội thảo, tọa đàm khoa học, nghiệp vụ; giới thiệu nội dung các đề tài khoa học, chuyên đề nghiệp vụ, giới thiệu sách...

Những nội dung này được tuyên truyền thông qua các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành.

Năm là, tuyên truyền về kết quả các lĩnh vực hoạt động, công tác của các đơn vị trong Ngành, trọng tâm là: Kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; về các phong trào thi đua của Ngành, hướng về cơ sở, các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp...

Sáu là, tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu những đạo luật mới về tư pháp.

Bảy là, tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và thực hiện các  nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo VKSNDTC giao như: Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc; tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới; tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2016...

Tám là, tuyên truyền về 55 năm ngày Truyền thống của Viện kiểm sát quân sự.

Căn cứ vào những nội dung trọng tâm nêu trên, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền của đơn vị , tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo) trong thực hiện công tác tuyên truyền gửi về Thường trực của Ban Chỉ đạo (Tạp chí Kiểm sát) để xây dựng báo cáo chung của Ngành./.

Theo PV Kiểm sát online (tổng hợp)


 
Các bài viết khác...

TIN MỚI NHẤT