Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn làm việc với lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Thực hiện Hướng dẫn số 21 ngày 16/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 20/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tiến hành làm việc với lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an thị xã Điện Bàn về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Điện Bàn.

toan canh buoi lam viec 

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua làm việc nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an thị xã Điện Bàn đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức bầu cử. Cụ thể, đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời liên hệ với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định tại Hiến pháp và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tiếp tục theo dõi, kiểm sát chặt chẽ trong công tác này thời gian tới./.

                                                                  Tuấn Vũ - VKSND thị xã Điện Bàn.