Nhân sự Phòng Thanh tra

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Nhân sự Phòng Thanh tra - Khiêu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Na

 


 
 
 

Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn

 


alt

Năm sinh:

1971

Giới tính:

Nam

Nghiệp vụ

ĐHL

Nguyên quán:

Phú Ninh - Quảng Nam

Chức vụ:

Phó Chánh Thanh tra

Năm vào ngành

1996

Mobile:

 

E-mail:

 

Bà: Nguyễn Thị Hà

 


206314726

Năm sinh:

 1989

Giới tính:

Nữ

Nghiệp vụ

ĐHL

Nguyên quán:

 Phú Thịnh - Phú Ninh - Quảng Nam

Chức vụ:

KSVSC

Năm vào ngành

2011

Mobile:

 

E-mail:

 

 


Bà: Trịnh Thị Kim Dung

 



Năm sinh:

 1991

Giới tính:

Nữ

Nghiệp vụ

ĐHL

Nguyên quán:

  Tam Kỳ - Quảng Nam

Chức vụ:

KSVSC

Năm vào ngành

2016

Mobile:

 

E-mail:

 

Bà: Lê Vũ Hạ My

 
 205375260

Năm sinh:

 1991

Giới tính:

Nữ

Nghiệp vụ

ĐHL

Nguyên quán:

  Tam Kỳ - Quảng Nam

Chức vụ:

KSVSC

Năm vào ngành

2016

Mobile:

 

E-mail: