VKSND huyện, thành phố

Liên kết Website

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này2
mod_vvisit_counterTháng này2
mod_vvisit_counterTổng cộng13250232
Hiện có 369 khách Trực tuyến
"CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực tiễn áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 của VKSND tỉnh Quảng Nam

Xem kết quả: / 18
Bình thườngTuyệt vời 

Từ thực tiễn xét xử các vụ án hình sự tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành thẩn khai báo, ăn năn hối cải” để truy tố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận định là 02 (hai) tình tiết giảm nhẹ tránh nhiệm hình sự. Khi xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng quan điểm với VKSND tỉnh Quảng Nam và chấp nhận Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải) là hai tình tiết giảm nhẹ, không phải là một tình tiết giảm nhẹ.

Trong công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật, đã có những giải thích khác nhau của VKSNDTC, TANDTC, cụ thể như sau:

Ngày 01/02/1999, Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 16/1999/KHXX giải đáp về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng. Trong đó, tại Điểm 8 của công văn, TANDTC có giải đáp nội dung sau: “Trường hợp bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại cùng một Điểm thuộc Khoản 1 Điều 38 BLHS. Những tình tiết giảm nhẹ ….a, Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm hoặc tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại;…...h, Người phạm tội tự thú, thật thà khai báo, ăn năn hối cải hoặc tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm…” thì có được coi là nhiều tình tiết giảm nhẹ hay không? TANDTC cho rằng: Nghiên cứu các quy định tại Khoản 1 Điều 38 BLHS cũng như thực tiễn xét xử của Tòa án, thì chúng ta cũng phải coi trong trường hợp bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại cùng một Điểm thuộc Khoản 1 Điều 38 BLHS là có nhiều tình tiết giảm nhẹ để xem xét khi quyết định hình phạt và có thể áp dụng Khoản 3 Điều 38 BLHS. Đến nay Công văn số 16/1999/KHXX vẫn đang còn hiệu lực, chưa có văn bản khác thay thế và TAND tỉnh Quảng Nam vẫn áp dụng để giải quyết vụ án hình sự.

Ngày 09/4/2012, Vụ 3 VKSND tối cao có Công văn số 994/VKSTC-V3 hướng dẫn áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật Hình sự. Tại Điểm 2 của công văn có hướng dẫn về tình tiết “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” (Điểm p, Khoản 1 Điều 46 BLHS) có nội dung như sau: “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là hai khái niệm có nội dung khác nhau, cụ thể: Thành khẩn khai báo là không khai gian dối một điều gì có liên quan đến hành vi phạm tội; ăn năn hối cải là trường hợp sau khi phạm tội, người phạm tội cảm thấy bị cắn rứt, giày vò lương tâm về những việc mình làm, hối hận và muốn sửa chữa sai lầm. Như vậy, Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS quy định có hai tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội thành khẩn khai báo và người phạm tội ăn năn hối cải chứ không phải là một tình tiết giảm nhẹ”.

Tuy nhiên, ngày 26/01/2018, ngày 05/02/2018, ngày 11/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành 02 kháng nghị giám đốc thẩm, 01 kháng nghị phúc thẩm theo hướng hủy, sửa các bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND cấp huyện, TAND tỉnh Quảng Nam để xét xử sơ thẩm, phúc thẩm lại hoặc tăng hình phạt. Vì VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng: Các bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999 nhưng TAND 02 cấp ở tỉnh Quảng Nam cho rằng đây là hai (02) tình tiết giảm nhẹ TNHS nên đã áp dụng Điều 47 BLHS năm 1999 để xét xử các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là không đúng pháp luật.

Ngày 08/02/2018, VKSND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 05/BC-VKS đề nghị VKSNDTC hướng dẫn việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” được quy định tại Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999 (Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngày 10/4/2018, VKSNDTC có Công văn số 1394/VKSTC-V7 trả lời Công văn số 05/BC-VKS ngày 08/02/2018 với nội dung như sau: “Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999 (Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) sử dụng dấu “phẩy” giữa tình tiết “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải”. Với cách quy định này cần hiểu người phạm tội chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện “thành khẩn khai báo” hoặc “ăn năn hối cải” hoặc có cả hai điều kiện này thì cũng chỉ được áp dụng một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Như vậy, từ thực tiễn xét xử cũng như đối chiếu các văn bản hướng dẫn của TANDTC và VKSNDTC, VKSND tỉnh Quảng Nam nhận thấy có sự mâu thuẫn giữa Công văn số 16/1999/KHXX ngày 01/02/1999 của TANDTC, Công văn số 994/VKSNDTC-V3 ngày 09/4/2012 của VKSNDTC với Công văn số 1394/VKSND-V7 ngày 10/4/2018 của VKSNDTC trong việc hướng dẫn tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”. Do có sự chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn như đã nêu nên quá trình áp dụng pháp luật để xét xử các vụ án hình sự tại VKSND tỉnh Quảng Nam hiện đang gặp phải sự lúng túng, khó giải quyết.

Để có sự thống nhất cũng như nhận thức chung trong việc áp dụng pháp luật, ngày 30 tháng 7 năm 2018, VKSND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Vụ pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) quan tâm, hướng dẫn về những vướng mắc nêu trên để VKSND tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Trong công văn gửi Vụ 14, VKSND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quan điểm rõ rang như sau: Việc nhận định “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại Điểm p Khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nay là Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là hai tình tiết giảm nhẹ mới thật sự là khoa học và sát với thực tế khách quan.

Thanh Dương

 
Các bài viết khác...