Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải thể thao và 2 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Ngày 15/1/2020, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-VKSTC về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân, Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” năm 2020 và Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

 Toàn văn Kế hoạch Tổ chức Hội diễn văn nghệ và Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân tại đây

 Thể lệ Cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên" tại đây

 - Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân tại đây

 Toàn văn Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên" tại đây