VKSND huyện, thành phố

Liên kết Website

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này2
mod_vvisit_counterTháng này2
mod_vvisit_counterTổng cộng18711363
Hiện có 388 khách Trực tuyến
"CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh


GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

- Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam; do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam trực tiếp quản lý và chỉ đạo.         

- Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam; đồng thời giúp Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam.

- Khi thực hiện chức năng của mình, Văn phòng tổng hợp có các nhiệm vụ sau đây:

+ Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan công tác của ngành Kiểm sát để vận dụng vào công tác;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của Viện kiểm sát tối cao và Viện kiểm sát tỉnh;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực tỉnh ủy; Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và các các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các loại thông báo thuộc phạm vi công tác của Văn phòng tổng hợp và các thông báo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công tác hậu cần và phục vụ của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các tác nghiệp về hành chính tư pháp tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác đối nội, đối ngoại của Ngành và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam hiện có 18 lao động, trong đó có 12 lao động trong biên chế Nhà nước và 06 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ.

- Tổ chức bộ máy gồm: Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng; các bộ phận: tham mưu – tổng hợp; kế toán, tài vụ và xây dựng cơ bản; TKTP&CNTT; văn thư - lưu trữ; hành chính, quản trị; phục vụ (lái xe, tạp vụ, bảo vệ).

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: số 8 Nguyễn Chí Thanh - Tp.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

- Nhân sự văn phòng Tổng hợp

 
Các bài viết khác...