Lãnh đạo Viện

Xem kết quả: / 21
Bình thườngTuyệt vời 


Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam

 Ông: Nguyễn Văn Quang

 


alt

Năm sinh:

1967

Giới tính:

Nam

Nghiệp vụ

Thạc sỹ Luật

Nguyên quán:

Quế Sơn - Quảng Nam 

Chức vụ:

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng 

Năm vào ngành

 1991

Mobile:

 

E-mail:

 

 

Ông: Phạm Đăng Anh

 Năm sinh:

1963

Giới tính:

Nam

Nghiệp vụ

ĐHL

Nguyên quán:

 Phú Ninh - Quảng Nam

Chức vụ:

Phó Viện trưởng

Năm vào ngành

1986

Mobile:

 

E-mail:

 

 


Ông: Nguyễn Ngọc Tỉnh  

alt

Năm sinh:

1969

Giới tính:

Nam

Nghiệp vụ

Thạc sỹ Luật

Nguyên quán:

Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam

Chức vụ:

Phó Viện trưởng 

Năm vào ngành

1993 

Mobile:

 

E-mail:

 


Ông:  Nguyễn Hữu Khoa 

 


alt

Năm sinh:

1979

Giới tính:

Nam

Nghiệp vụ

Thạc sỹ luật

Nguyên quán:

Điện Bàn - Quảng Nam

Chức vụ:

Phó Viện trưởng

Năm vào ngành

 2002

Mobile:

 

E-mail: