Dự thảo Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác xây dựng và quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của VKSND

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Dự thảo Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác xây dựng và quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của VKSND