Quy chế, thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Thứ sáu - 01/04/2022 04:00 2.475 0
VKSND TỈNH QUẢNG NAM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

            Số:20/QCHT-VKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Quảng Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2022
QUY CHẾ, THỂ LỆ CUỘC THI
Tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành
Kiểm sát nhân dân năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-VKS ngày 18/02/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Căn cứ Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quy chế, Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. THỂ LỆ CUỘC THI
Thể lệ được áp dụng đối với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Ban Hậu cần các cá nhân, đơn vị tham gia Cuộc thi tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.
1. Thời gian, hình thức nhận bài thi
 Theo Kế hoạch số 06/KH-VKS ngày 18/02/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam thì đến nay Ban Tổ chức đã nhận được 28 bài dự thi của các đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam gửi về. Văn phòng VKSND tỉnh đã vào sổ công văn đến đối với 28 bài thi và đưa vào niêm vào niêm phong có sự chứng kiến của đồng chí Chánh Thanh tra – Khiếu tố và đại diện Phòng Tổ chức cán bộ; sau đó bàn giao cho Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Về chấm bài thi viết những điểm mới của Chỉ thị (100 điểm)
- Ban Giám khảo chấm thi theo đáp án, điểm tối đa 100 điểm, chênh lệch mỗi Giám khảo trong 01 nội dung không quá 03 điểm, tổng điểm chênh lệch không quá 10 điểm đối với 01 bài dự thi. Nếu quá số điểm đó thì phải đưa ra Hội đồng chấm lại nếu các Giám khảo vẫn không thống nhất thì giao cho Trưởng ban Giám khảo quyết định. Điểm xếp loại Vòng 1 là tổng điểm bình quân của 05 Giám khảo. Sau khi có kết quả sẽ chuyển Tổ Thư ký tổng hợp. Trên kết quả Tổ Thư ký tổng hợp Ban Giám khảo sẽ chọn 10 bài thi có điểm số từ cao đến thấp để tiếp tục tham gia vòng chung kết.
- 10 đơn vị có bài dự thi đạt điểm số cao nhất ở Vòng 1 được vào vòng chung kết. Mỗi đơn vị cử 02 công chức (01 chính thức và 01 dự khuyết) và đại diện lãnh đạo VKSND cấp huyện, lãnh đạo Phòng để tham dự Vòng chung kết.
- Ban Giám khảo sẽ chấm điểm bài dự thi từ ngày 16/3 (thứ Tư) đến ngày 20/3 (Chủ Nhật) và công bố điểm số của Vòng 1 vào ngày 21/3 (thứ Hai).
3. Vòng chung kết
3.1. Thời gian, địa điểm, hình thức
- Dự kiến khai mạc vào lúc 08h00 phút, ngày 31/3/2022 (thứ Năm).
- Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 6 VKSND tỉnh Quảng Nam (đường Điện Biên Phủ, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được trực tuyến đến 18 điểm cầu VKSND cấp huyện.
3.2. Thi kỹ năng trình bày điểm mới của Chỉ thị (50 điểm)
- Đội thi cử 01 công chức trình bày những điểm mới rút gọn của Chỉ thị mà đã viết trước đó, thời gian trình bày không quá 08 phút. Phần trình bày này mỗi Giám khảo chấm điểm tối đa là 50 điểm (bao gồm phong cách, giọng điệu, số điểm mới, nội dung những điểm mới của Chỉ thị), điểm của đội thi là điểm bình quân của 5 Giám khảo; số điểm chênh lệch giữa các Giám khảo với nhau không quá 08 điểm, nếu có sự chênh lệch thì do Trưởng ban Giám khảo hội ý và quyết định cho điểm lại.
3.3. Thi trả lời những nội dung liên quan dến Chỉ thị (50 điểm)
- Ở phần này, sau khi trình bày xong điểm mới của Chỉ thị thì Ban Giám khảo (do Trưởng ban Giám khảo phân công) sẽ đặt 02 câu hỏi liên quan đến nội dung của chỉ thị dưới hình thức vấn đáp, thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 04 phút. Mỗi câu hỏi Giám khảo cho tối đa là 25 điểm, điểm của thí sinh là điểm bình quân của 5 Giám khảo; điểm chấm cho 01 câu hỏi không được chênh lệch quá 05 điểm, nếu có sự chênh lệch thì do Trưởng ban Giám khảo hội ý và quyết định cho điểm lại.
- Đáp án câu hỏi sẽ trình chiếu sau khi kết thúc thời gian trả lời của các đội thi.
- Tổ Thư ký có trách nhiệm tổng hợp kết quả và giao cho MC công bố điểm thi của đội thi hiện trên màn hình.
3.4. Câu hỏi phụ
Trong Hội thi có 02 đội trở lên bằng điểm nhau mà để xếp thứ hạng thì Ban Giám khảo sẽ có câu hỏi phụ cho các đội để xếp hạng. Nếu không tìm được đội thắng thì Ban Giám khảo tổ chức bốc thăm để xếp hạng.
3.5. Kết quả xếp loại
Điểm cuối cùng của đội thi chung kết được xếp loại, trao giải là tổng số điểm chấm thi ở phần thi viết về những điểm mới của chỉ thị và 2 phần thi trực tiếp tại Cuộc thi để trao giải theo Kế hoạch số 06/KH-VKS ngày 18/02/2022.
II. QUY ĐỊNH CHUNG CUỘC THI
1. Quy định đối với người dự thi và người tham dự
- Các thành viên của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Ban Hậu cần mặc trang phục xuân hè ngành Kiểm sát, có đầy đủ phù hiệu, cấp hiệu, biển tên; thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Cuộc thi.
- Các đơn vị tham gia Cuộc thi phải có mặt đúng giờ, đầy đủ thành phần theo quy định của Ban Tổ chức. Nếu trễ 10 phút không có lý do chính đáng sẽ bị loại khỏi Cuộc thi.
- Người dự thi mặc trang phục xuân hè ngành Kiểm sát, có đầy đủ phù hiệu, cấp hiệu, biển tên; tuyệt đối tuân theo quy định của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký.
2. Nội quy tại Hội trường thi
- Các đơn vị tham gia Cuộc thi phải có mặt trước giờ thi 15 phút để ổn định chỗ ngồi.
- Tập trung lắng nghe nghiêm túc nội dung các phần thi của các đội thi; không đi lại làm mất trật tự ảnh hưởng đến các đội thi; cổ vũ khách quan, sôi nổi, nhiệt tình, không sử dụng các phương tiện cổ động gây tiếng ồn quá mức, không phù hợp với không khí Cuộc thi hay làm ảnh hưởng đến các đội thi.
III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BAN CỦA CUỘC THI
1. Đối với Ban Giám khảo
- Ban Giám khảo có nhiệm vụ đảm bảo bí mật đáp án, xây dựng thang điểm chi tiết, chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan ở 2 vòng thi.
- Trưởng Ban Giám khảo điều hành quá trình làm việc của Ban Giám khảo; chỉ có các thành viên Ban Giám khảo mới được tham gia chấm điểm của các đội tham dự Cuộc thi.
- Ban Giám khảo làm việc theo quy chế và tiêu chí do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định và chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ của Cuộc thi trước Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Đối với Tổ Thư ký
- Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo in ấn tài liệu, ghi điểm, mẫu chấm điểm vòng thi, biên bản và tổng hợp kết quả Cuộc thi. Từng thành viên Tổ Thư ký làm việc tích cực, trung thực, khách quan và chính xác; không được phép thông tin kết quả trước khi Cuộc thi chưa kết thúc.
- Tổ trưởng Tổ Thư ký có trách nhiệm theo dõi kết quả chấm điểm của các thành viên trong Ban Giám khảo, nếu phát hiện có sự sai sót, chênh lệch điểm giữa các thành viên theo Quy chế thì kịp thời báo cáo Trưởng ban Giám khảo để giải quyết.
3. Ban Hậu cần
Trưởng Ban Hậu cần có trách nhiệm phân công cho các thành viên thực hiện công tác hậu cần, phục vụ Cuộc thi được chu đáo và đảm bảo theo Kế hoạch Cuộc thi.
- Trưởng Ban Hậu cần Cuộc thi có trách nhiệm đề xuất các biện pháp quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo Cuộc thi được diễn ra an toàn, thành công.
IV. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Khiếu nại
Người phát hiện ra cá nhân, tập thể có hành vi thực hiện trái với quy định tại quy chế Cuộc thi hoặc có sự việc phát sinh không quy định tại quy chế này thì có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức bằng văn bản trước khi các giải được trao.
2. Giải quyết khiếu nại
- Các đơn vị tham dự Vòng chung kết phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi, các ý kiến góp ý (nếu có) về Cuộc thi được gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi, không đóng góp ý kiến tại chỗ nhằm tiết kiệm thời gian và đảm bảo Cuộc thi hoàn thành theo kế hoạch.
- Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi sẽ giải quyết việc khiếu nại; ý kiến giải quyết của Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi là ý kiến quyết định cuối cùng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quy chế và Thể lệ Cuộc thi này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. Trường hợp vẫn còn có ý kiến khác nhau, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Ban Hậu cần, các đội tham gia Cuộc thi nghiêm túc thực hiện Quy chế này./
 
Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Quang Dũng,
   Phó Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Vụ 14, Vụ 16, Văn phòng VKSND tối cao (để b/c);
- Đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam (để b/c);
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo  (để thực hiện);
- Ban Hậu cần, Tổ Thư ký (để thực hiện);
- Các Phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
- Các VKS cấp huyện (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP. 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
        PHÓ VIỆN TRƯỞNG
             Phạm Đăng Anh
 
   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây