VKSND huyện, thành phố

Liên kết Website

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này2
mod_vvisit_counterTháng này2
mod_vvisit_counterTổng cộng13248376
Hiện có 399 khách Trực tuyến
"CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao đổi ý kiến về bài viết: “Những bất cập trong việc xử lý hình sự đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015”

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Trang thông tin điên tử ngành Kiểm sát Quảng Nam, đăng tải bài viết của tác giả Xuân Tuấn và Quốc Hùng. Nội dung bài viết nêu lên những bất cập trong việc xử lý hình sự đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS năm 2015). Tác giả Xuân Tuấn và Quốc Hùng sau khi nghiên cứu, phân tích các quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 173 BLHS 2015 về tội “Trộm cắp tài sản”; Khoản 1, Điều 107 BLHS năm 2015 về xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; Điều 137 Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên và nêu giả thuyết như sau:

Giả sử trường hợp người chưa thành niên có hành vi trộm cắp tài sản và bị kết án 09 tháng tù giam, nếu ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù này họ có hành vi trộm cắp lần thứ 2, trị giá tài sản dưới 2 triệu đồng thì không cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 173 BLHS năm 2015 (vì theo quy định thì họ được coi là không có án tích).

Nếu cũng với giả thuyết trên là người chưa thành niên có hành vi trộm cắp tài sản bị xử phạt hành chính 2.000.000 đồng, ngay sau đó lại trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng thì đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 173 BLHS năm 2015. Vì theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 thì “Người chưa thành niên được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm”.

Chúng tôi không đi sâu vào phân tích ý kiến đánh giá của tác giả như đã nêu ở trên mà chỉ cung cấp thêm một số thông tin về nhận thức của bản thân và đưa ra một số bình luận về vấn đề này để độc giả so sánh và cùng bình luận nhằm từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật để áp dụng thống nhất trong thực tiễn.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm và đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015. Chúng tôi nhận thức như sau:

Thứ nhất, Căn cứ theo Khoản 2 Điều 12 BLHS năm 2015 thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 173 BLHS năm 2015, do vậy trong mọi trường hợp nếu người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi trộm cắp tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng thì vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự không đặt ra đối với họ.

Do đó việc tác giả đưa ra giả thuyết cho rằng người chưa thành niên có hành vi trộm cắp tài sản bị xử phạt hành chính 2.000.000 đồng, ngay sau đó lại trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng thì đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 173 BLHS năm 2015 là chưa đầy đủ mà chỉ những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính mà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015.

Thứ hai, Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì vấn đề án tích vẫn được đặt ra (Khoản 2 Điều 107 BLHS năm 2015). Do vậy, đối với những người thuộc lứa tuổi này nếu trước đó họ đã bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản” hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của BLHS năm 2015 thuộc trường hợp rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng chưa được xóa án tích mà có hành vi trộm cắp tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng thì vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự những đối tượng này theo Khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015.

Do đó việc tác giả đưa ra giả thuyết cho rằng trường hợp người chưa thành niên có hành vi trộm cắp tài sản và bị kết án 09 tháng tù giam, nếu ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù này họ có hành vi trộm cắp lần thứ 2, trị giá tài sản dưới 2 triệu đồng thì không cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 173 BLHS năm 2015 là chưa đầy đủ mà chỉ những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản” hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của BLHS năm 2015 nhưng thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng mới không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015 nếu họ trộm cắp tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng, vì theo quy định thì họ được coi là không có án tích (Khoản 1, Điều 107 BLHS năm 2015).

Như vậy theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015 thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính mà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của BLHS năm 2015 nhưng thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này là không công bằng, bất bình đẵng giữa những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật cùng loại nhưng tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi có sự khác nhau.

Từ sự phân tích như trên, chúng tôi thống nhất với đề xuất của tác giả cần kiến nghị xem xét, sửa đổi Điều 137 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 theo hướng “Biện pháp xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với người chưa đủ 18 tuổi vi phạm pháp luật được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, để tạo sự công bằng, bình đẳng trước pháp luật đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật cùng loại nhưng tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi có sự khác nhau như đã phân tích ở trên. Đồng thời, tạo sự thống nhất, hạn chế chồng chéo giữa Luật xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự năm 2015./.

Lê Văn Cân

 
Các bài viết khác...